Jumtutirgus
 
"Māla dakstiņu speciālists nr.1"
UZ SĀKUMU JAUNUMI PIEDERUMI JUMIĶIEM SADARBĪBAS PARTNERIEM MONTĀŽAS PIEMĒRI

 

 

CREATON/māla dakstiņi/māla kārniņi/jumtu segumi/dakstiņu jumti/dakstiņi/kārniņi/betona dakstiņi

 

 

mala dakstinu garantija

par piegādātajiem
CREATON māla dakstiņiem
sākot no piegādes datuma būvlaukumā
 
Garantijas priekšmets: piegādātie māla dakstiņi atbilst ūdens necaurlaidības prasībām (atbilstoši DIN EN 539-1 otrajai prasību normai) un salizturībai (atbilstoši DIN EN 539-2 procedūrai B). Garantija ir attiecināma tikai uz objektu, kurā māla dakstiņi tika piegādāti un ieklāti pirmajā reizē.
Šīs garantijas darbības laikā ražotājs apņemas: Bez maksas apmainīt un piegādāt garantijas ņēmēja būvlaukumā dakstiņus, kuri neatbilst augšminētajiem kritērijiem. Krāsu vai modeļu izmaiņu gadījumā, materiāla nomaiņa tiek vaikta ar jaunu, aktuālu modeli. Bez tam attiecībā uz garantijas ņēmēju pirmo piecu gadu laikā mēs apņemamies ar materiāla nomaiņu saistīto darba izmaksu, ieskaitot palīgmateriālus un atkritumu izvešanu atlīdzināšanu, konkrētā reģiona vispārpieņemtā apmērā par šiem pakalpojumiem. Augšminētās garantijas saistības stājas spēkā, ja ir tikuši nodrošināti sekojoši priekšnosacījumi:
• Piegādātie dakstiņi ir ieklāti balstoties uz attiecīgajām DIN-normām, vispārpieņemto jumiķu praksi un ražotāja papildinošajiem ieklāšanas palīgmateriāliem. Ja ražotāja ieklāšanas/pielietojuma noteikumi atšķiras no vispārpieņemtās jumiķa amata prakses, tad pie garantijas spēkā stāšanās noteicošs ir ražotāja pielietojuma apraksts.
• Kā priekšnoteikums ir lietpratīga un būvnormatīviem atbilstoša jumta konstrukcija.
• Jumta/jumta plaknes vēdināšanai jābūt nodrošinātai pēc DIN 4108 standartiem.
• Par materiāla defektiem ražotājs ir jāinformē nekavējoties.
• Ražotājs patur tiesības pirms ar garantiju saistīto remontdarbu uzsākšanas apskatīt defektēto produkciju būvlaukumā.
• Pirms materiāla nomaiņas remontdarbu uzsākšanas ražotājam ir jātiek uzrādītai plānoto remontdarbu tāmei. Ražotājs patur tiesības ar nomaiņu saistītos remontdarbus veikšanā iesaistīt savus jumiķa amata meistarus.
• Dakstiņus kuru defektācija ir konstatēta pirms ieklāšanas, ražotājs apņemas apmainīt un piegādāt būvlaukumā.
• Garantijas saistības neattiecas uz force majeure (piem. vētras radīti bojājumi) radītajiem bojājumiem.
• Garantija attiecināma uz galveno piegādi.
• Oriģinālie CREATON piederumi tiek izmantoti atbilstoši ražotāja izstrādājumu programmai
(kā piem. jumta vēdināšanas sistēma ar kores pieslēguma vēdināšanas dakstiņiem, vējdēļa dakstiņi, kores dakstiņi, ventilācijas izvada dakstiņi, sniega tvērēja sistēmas, dakstiņu skavas).
Garantija attiecībā uz garantijas ņēmēju neirobežo tālākās līgumiskās vai ar likumu noteiktās prasības vai tiesības.
Autenried, (dd.mm.gggg)
CREATON AG
Ziegeleistraße 1
89335 Ichenhausen / Autenried
* tulkojums no vācu valodas. Gadījumā ja rodas nesaskaņas starp garantijas tekstu vācu valodā un tulkojumu, spēkā ir garantijas dokumenta teksts vācu valodā.

 

 

  mala dakstini creaton
Māla dakstiņi
mala gridas creaton
Māla grīdas
betona dakstini euronit
Betona dakstiņi
mala dakstinu aksesuari
Jumta aksesuāri
kapara jumt un noteksistemas
Arhitektiem
 

 

         
Copyright 2009 www.jumtutirgus.lv. All Rights Reserved.