Noteikumi un nosacījumi

Ievadnoteikumi Šīs Mājas lapas (“Lapa”) izmantošanu regulē noteikumi un nosacījumi un caurlūkojot Lapu Jūs piekrītat šos noteikumus un nosacījumus ievērot. Izmantojot šo Lapu un iegādājoties Jumtutirgus.lv piedāvātās preces un pakalpojumus, Jums jāizlasa, jāizprot un jāapstiprina lietošanas noteikumi. Lapu nodrošina MS Hansa SIA, uzņēmuma reģistrācijas nr. LV40003812704 (“MS Hansa SIA”, “mēs”). Mēs drīkstam mainīt šos noteikumus un nosacījumus jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma, vienkārši atjauninot Lapā publicētos noteikumus un nosacījumus. Jūsu pienākums ir pārskatīt Lapas noteikumus un nosacījumus katru reizi, kad skatāt Lapu, lai pārliecinātos, ka esat iepazinies ar aktuālo noteikumu un nosacījumu redakciju. Ja Jūs caurlūkojat Lapu pēc tam, kad noteikumos un nosacījumos ir ieviestas izmaiņas, tas nozīmē, ka Jūs piekrītat atjauninātajiem noteikumiem un nosacījumiem. Ja vien nav norādīts citādi, viss saturs, kas publicēts Lapā ir MS Hansa SIA privātīpašums. Visas tiesības ir aizsargātas.Jūsu privātums Jūsu personas datu privātums mums ir svarīgs. Lūdzu, iepazīstieties ar mūsu Privātuma politiku, kas ir daļa no šiem noteikumiem un nosacījumiem, lai saņemtu plašāku informāciju par to, kā mēs apstrādāsim Jūsu personas datus! Sīkfailu izmantošana Lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Lai saņemtu plašāku informāciju, lūdzu, iepazīstieties ar mūsu Sīkfailu politiku, kas ir daļa no šiem noteikumiem un nosacījumiem! Jautājumi un pretenzijas Ja Jums ir radušies jautājumi vai sūdzības par Lapu, Jūs varat sazināties ar Jumturigus.lv. Mēs centīsimies atbildēt uz Jūsu jautājumiem vai atrisināt jebkuru sūdzību pēc iespējas ātrāk! Lapas izmantošana Jūs kā mūsu Lapas lietotājs („Jūs”) drīkstat izmantot mūsu Lapu personīgiem, nekomerciāliem nolūkiem. Piekļuve mūsu Lapai ir atļauta pēc pagaidu principa, un mēs paturam tiesības atcelt vai mainīt šo pakalpojumu bez iepriekšēja brīdinājuma. Jūs esat atbildīgs par visu nepieciešamo formalitāšu nokārtošanu, lai piekļūtu šai Lapai. Tāpat Jūs esat atbildīgs, lai visas personas, kas piekļūst Lapai, izmantojot Jūsu interneta savienojumu, būtu iepazinušās ar šīs Lapas noteikumiem un nosacījumiem. Jums nav atļauts izmantot un likt citiem izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai programmatūru, lai iegūtu saturu vai datus no mūsu Lapas, izņemot gadījumus, kad Jūs vai attiecīgās trešās personas ir noslēgušas ar mums rakstisku līgumu, kurā šādas darbības ir nepārprotami atļautas. Preces, pakalpojumi un cenas Jumtutigus.lv pastāvīgi cenšas uzlabot pārdošanā piedāvātos produktus. Visa informācija Lapā var tikt mainīta un ir paredzēta tikai vispārīgiem uzziņas mērķiem. Lūdzu, pirms rīkojaties, balstoties uz Lapā atrasto vai saņemto informāciju, sazinieties ar Jumtutirgus.lv, lai saņemtu visjaunāko informāciju, padomus vai palīdzību! Mēs neesam atbildīgi par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radušies, paļaujoties uz jebkuru mūsu Lapā pieejamo informāciju, ciktāl to pieļauj normatīvie akti. Tehnoloģisko iespēju dēļ Lapā attēlotās produktu krāsas var neatbilst patiesajām produktu krāsām. Neskatoties uz to, krāsas, ko Jūs redzat būs atkarīgas arī no Jūsu datora monitora izšķirtspējas, tādēļ nevaram garantēt, ka Jūsu monitora attēlotās krāsas būs precīzas. Visu produktu cenas ir norādītas, ieskaitot PVN. Lūdzam ņemt vērā, ka visas cenas un produktu informācija Jumtutirgus.lv lapā var būt mainīgas. Reģistrācija Jums var nākties reģistrēties mūsu Lapā, lai izmantotu noteiktas mūsu Lapas daļas vai funkcijas, tostarp lai piekļūtu akcijām, īpašajiem piedāvājumiem, informatīvajiem materiāliem. Jūsu piekļuve šīm mūsu Lapas daļām ir atļauta ar nosacījumu, ka: Tikai Jūs izmantojat savu lietotājvārdu un paroli; Reģistrējoties, Jūs sniedzat pareizu, aktuālu un pilnīgu informāciju par sevi un, ja piemērojams, par savu objektu. Ja Jūs pārkāpjat jebkuru no šiem noteikumiem vai jebkurus citus noteikumus vai politikas, uz kurām norādīts šajos noteikumos un nosacījumos, mēs nekavējoties varam dzēst Jūsu kontu un pārtraukt iespēju tam piekļūt un to izmantot, nosūtot Jums par to rakstisku paziņojumu uz Jūsu reģistrācijas brīdī norādīto kontaktinformāciju. Jums ir tiesības jebkurā brīdī dzēst savu kontu. Lapā, paziņojot par to attiecīgajā konta pārvaldības ekrānā. Mēs varam pārtraukt Jūsu piekļuvi Lapai un/vai Jūsu kontam jebkurā laikā un jebkādu iemeslu dēļ, un mēs neatbildam par jebkādiem no tā izrietošajiem zaudējumiem vai kaitējumu, ciktāl to pieļauj likums. Preču zīmes Mēs rezervējam visas Tiesības uz jumtutirgus.lv domēna vārdu, mūsu logotipu un pakalpojumu zīmēm, kas parādās Lapā. Citas preču zīmes, produkti un uzņēmumu nosaukumi, kas minēti Lapā, var būt attiecīgo īpašnieku vai licences devēju preču zīmes, un tiesības uz tām pieder attiecīgajiem to īpašniekiem vai licences devējiem. Nekas šajos noteikumos nevar tikt interpretēts kā licences piešķiršana vai tiesību piešķiršana izmantot jebkuru no preču zīmēm vai domēnu vārdiem Saites uz mūsu Lapu Nekomerciālos nolūkos Jūs drīkstat izmantot saites uz jebkuru mūsu Lapas sadaļu ar nosacījumu, ka Jūs to darāt godīgi un likumīgi, nebojājot mūsu reputāciju un neizmantojot to savtīgos nolūkos. Lapā Jūs nedrīkstat izņemt, apslēpt vai jebkādā veidā mainīt jebkuru informāciju. Lapu nedrīkst atdarināt nevienā citā vietnē. Ja Jūs vēlaties izmantot saites uz Lapu komerciāliem mērķiem vai jebkuram citam mērķim, kas netika iepriekš uzskaitīts, lūdzu, sazinieties ar Jumtutirgus.lv! Mēs paturam tiesības jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma atcelt atļauju izmantot šādas saites uz Lapu.

Atbildība

Mūsu atbildība attiecībā uz Jums saistībā ar Lapas izmantošanu ir ierobežota ar tiešajiem zaudējumiem, kurus Jūs ciešat, ja mēs pārkāpjam šos noteikumus. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem netiešu, tīšu, nejaušu vai izrietošu kaitējumu vai zaudējumiem, vai jebkādiem uzņēmuma zaudējumiem, kādus Jūs varētu gūt, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar zaudētiem datiem, negūto peļņu vai uzņēmējdarbības pārtraukšanu. Jūs piekrītat, ka mēs nevaram garantēt, ka mūsu Lapa: Paliks nemainīga, jo mēs to varam mainīt vai dzēst, vai ieviest piekļuvi ar reģistrāciju vai par maksu; Būs savietojama ar jebkuru datoraparatūru vai programmatūru, ko Jūs izmantojat; Būs pieejama visu laiku vai jebkurā konkrētā laikā; Būs precīza un atjaunināta; Būs bez kļūdām, vīrusiem, elektroniskām kļūdām Trojas zirgiem vai citiem kaitīgiem elementiem, un Jums ir pašam jāveic attiecīgie piesardzības soļi. Jūs arī piekrītat, ka: Mēs nevaram garantēt Lapas ātrumu un drošību; Mēs nebūsim atbildīgi par jebkādu kaitējumu vai zaudējumiem, kas Jums var rasties tieši vai netieši jebkāda vīrusu uzbrukuma rezultātā, kas nācis no mūsu Lapas, ciktāl to atļauj likums.

Intelektuālais īpašums

Lapu un visu tajā attēloto informāciju, attēlus, fotogrāfijas un citu saturu (“Materiāli”) aizsargā noteiktas tiesības. Šīs tiesības ietver visus patentus, tiesības uz izgudrojumiem, autortiesības un ar tām saistītās tiesības, morālās tiesības, preču zīmes un pakalpojumu zīmes, uzņēmuma nosaukumus un domēnu vārdus, uzņēmuma prestižu un tiesības celt prasību par jebkuru ārpus līgumisku pārkāpumu vai negodīgu konkurenci, tiesības uz paraugiem un visas pārējās intelektuālā īpašuma tiesības, visos gadījumos, vienalga, vai tās ir vai nav reģistrētas (“Tiesības”). Šīs Tiesības pieder Jumtutirgus.lv. Jūs nedrīkstat neko no Lapas kopēt bez Jumtutirgus.lv atļaujas. Jums ir tiesības tikai skatīties Mājas lapu un izdrukāt informāciju no tās. Jūs to varat darīt tikai savai personīgai, nekomerciālai izmantošanai vai lai pieņemtu informētus lēmumus par Jumtutirgus.lv produktiem. Jūs nedrīkstat: Kopēt, publicēt vai mainīt jebko Lapā vai pārdot tālāk jebkādu informāciju, ko esat atraduši vai izdrukājuši no Lapas; Izdzēst Materiālos jebkādas norādes uz autortiesībām vai cita veida īpašumtiesībām; Izmantot jebkurus Materiālus no Lapas jebkādā veidā, kas var pārkāpt mūsu vai trešo pušu Tiesības; Reproducēt, mainīt, izrādīt, atveidot, publicēt, izplatīt, pārraidīt, pielāgot, komunicēt sabiedrībai vai nodot trešajām pusēm, vai izmantot Lapu vai Materiālus jebkādā citā veidā, tostarp jebkādiem komerciāliem mērķiem, bez mūsu iepriekšējas rakstiskas atļaujas. Jebkāda Lapas vai Materiālu izmantošana veidā, kas nav nepārprotami atļauts šajos noteikumos un nosacījumos, var tikt klasificēta kā mūsu Tiesību pārkāpums. Mēs paturam tiesības realizēt visas tiesības un tiesību aizsardzības līdzekļus, kas ir pieejami attiecībā uz jebkuru Lapas vai Materiālu izmantošanas Tiesību pārkāpšanu.

Vispārīgi nosacījumi

Jūs nedrīkstat piešķirt, izsniegt apakš licenci vai kā citādāk nodot tālāk jebkuras no šajos noteikumos un nosacījumos Jums piešķirtajām tiesībām. Ja jebkādu iemeslu dēļ kāds no šo noteikumu un nosacījumu punktiem izrādās spēkā neesošs, tas neietekmē pārējos šo noteikumu un nosacījumu punktus, un tie joprojām paliek spēkā. Jebkura šajos noteikumos un nosacījumos norādīto tiesību vai tiesību aizsardzības līdzekļu nerealizēšana nenozīmē atteikšanos no šīm tiesībām vai līdzekļiem.

Likumiskā regulācija

Jūs piekrītat, ka to, kā Jūs izmantojat Lapu, kā arī Jūsu attiecības ar Jumtutirgus.lv ir pakļautas Latvijas Republikas likumdošanai, un Jūs piekrītat, ka jebkuras prasības, kas radušās vai ir saistītas ar Lapu, būs tikai un vienīgi Latvijas Republikas tiesu jurisdikcijā.

Šajā mājaslapā izmanto sīkdatnes. Turpinot pārlūkot mūsu vietni, Jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanas noteikumiem. Sīkfailu politika.